De maandelijkse bijeenkomsten van Buurtbeheer zijn sinds corona stopgezet


fotoamsteldorp

Buurtbeheer Amsteldorp

Welkom op onze site


fotoamsteldorp

Amsteldorp ligt in de Watergraafsmeer en bestaat uit:

Tuindorp Amstelstation (rood)
en
De Wet Buurt (groen)

Over sloopplannen van Ymere in Amsteldorp 

In 2019 lekte uit dat Ymere van plan was een deel van de woningen in Amsteldorp te slopen en te vervangen door hoogbouw.
Veel bewoners zijn het hier niet mee eens.  Buurtbeheer ondersteunt de protesten.
Klik op onderstaande links om te zien wat Buurtbeheer heeft gedaan.  

Begin 2024 heeft Buurtbeheer samen met andere bewonersorganisaties een raadsadres ingediend naar aanleiding van het optreden van het Stadsdeelbestuur Oost .
Klik hier voor het raadsadres 2024

Nieuwsbrief februari 2021

Over de plannen van Ymere hebben we al in april 2020 een Buurtbrief verspreid.

Brief van Buurtbeheer aan B&W over plan Ymere"

2019 Raadsadres van Buurtbeheer en bewonerscommissie Rochdalebloemenbloemenbloemen


Eerder:

Bouwen in Amstelkwartier en Kop Weespertrekvaart

April 2016: Onze zienswijze voor Kop Weespertrekvaart

Ontwikkelingen rond Amstelstationgebied

Inspraak over veranderingen Amstelstationplannen


Jo Blokziel onderscheiden voor haar vrijwilligerswerk in Buurtbeheer

Onderwerpen waar Buurtbeheer zich mee bezig houdt:
* Kwaliteit van de woonomgeving
*Veiligheid
* Ontwikkeling van de omgeving van het Amstelstation en Kop Weespertrekvaart
* Verkeersveiligheid
* Het ontbreken van activiteiten voor kinderen en jongeren

* Plannen bebouwing Gooise Weg
*De toekomst van bewonersinbreng in het Stadsdeel Oost

Lees hier meer over Buurtbeheer

Zie ook onze Buurtbrieven en het Archief
fotoamsteldorp

Straten in Amsteldorp