Wijzigingen Structuurvisie:

In april van dit jaar zijn vanuit Amsteldorp en de Wetbuurt veel zienswijzen ingediend bij de Gemeente n.a.v. de structuurvisie.
Aansluitend heeft Buurtbeheer de verantwoordelijke wethouder Maarten van Poelgeest uitgenodigd voor een bezoek aan onze buurt en hem rondgeleid om hem te laten zien wat een mooie buurt Amsteldorp/de Wetbuurt is en wat de gevolgen van verlaging en bebouwing bij de Gooiseweg zouden kunnen zijn.
Op 24 november is de structuurvisie behandeld in de commissie van de gemeenteraad. Daarbij heeft Buurtbeheer nogmaals ingesproken over de plannen met de Gooiseweg.
In de Nota van Beantwoording en in de nieuwste versie van de structuurvisie is nu duidelijk rekening gehouden met de zienswijzen uit onze buurt.
Zo wordt nadrukkelijk gezegd dat rekening moet worden gehouden met de functie van de Gooiseweg als waterkering en als ontsnappingsroute bij calamiteiten. Ook is vastgelegd dat er geen doorgaand autoverkeer door onze wijk zal komen. En tenslotte lijkt het grootste deel van de bebouwing aan de westkant van de Gooiseweg (onze kant) geschrapt. Precies hoeveel bebouwing er nog overblijft in de plannen is nog niet helemaal duidelijk, maar het lijkt in ieder geval aanzienlijk minder.
De verlaging van de Gooiseweg buiten de A10, richting Zuid-Oost, gaat niet door en het belang van de weg als verkeersader wordt nadrukkelijk genoemd. Dat maakt het minder waarschijnlijk dat tussen het Prins Bernhardplein en de Kruislaan de weg toch nog verlaagd zal worden, vooral omdat er zeer hoge kosten aan vast zitten.

We blijven de verdere gang van zaken op de voet volgen.