Ons Raadsadres 10 augustus 2019

 

logo


Aan: Gemeenteraad Amsterdam

 

Amsterdam, 10 augustus 2019

 

Raadsadres

Geachte leden Gemeenteraad,
Op kaarten van de Gemeente Amsterdam zagen wij, bewoners van Amsteldorp/Wetbuurt, dat de sociale huurwoningen in onze wijk werden aangemerkt als 'strategische woningbouw locatie' ( hier en daar inmiddels aangepast naar 'strategische ruimte'). Dat geldt ook voor enige andere wijken met sociale huurwoningen.
Wij begrijpen dat dit gaat over een langere termijn.
Desondanks vinden wij het zeer bedenkelijk en verontrustend dat het grootste deel van onze buurt, namelijk alle sociale huurwoningen (en dus niet de veel oudere koopwoningen die ook in onze buurt staan), op de gemeentelijke kaart voor woningbouw zo staat aangegeven .
Deze huurwoningen uit de jaren 1948-1952 verkeren over het algemeen nog in heel redelijke staat, voor een deel zijn er plannen voor groot onderhoud en misschien renovatie.
Het zijn woningen met grotendeels nog betaalbare huren waar mensen haast altijd naar tevredenheid wonen ondanks het feit dat het om kleine oudere woningen gaat. Ze staan in een prachtige en unieke wijk die stedenbouwkundig ideaal is: mix van koop- en huurwoningen, veel groen, geen doorgaand autoverkeer.
De gemeente zou, samen met woningbouwcorporaties, moeten bekijken hoe je zulke mooi wijken kunt behouden en niet hoe je ze zo snel mogelijk kan platgooien en vervangen door steenmassa's en hoogbouw met torenhoge huurprijzen en als doekje voor het bloeden een beetje sociale huur (die dan wel meteen tegen de bovengrens van sociale huurprijs aan zit).
Daar komt nog bij dat in onze wijk heel veel oudere mensen wonen en mensen met een laag inkomen waarvoor gewoon geen alternatieven zijn.

Kenmerkend is dat de veel oudere en deels ook zeer kleine (maar zeer dure) koopwoningen in onze wijk NIET al potentiƫle woningbouwlocatie worden aangemerkt, dat zou immers tot kapitaalkrachtig protest leiden. Maar met sociale huurders hoef je blijkbaar geen rekening te houden.

Wij begrijpen best dat de aanwijzing als strategische woningbouwlocatie niet inhoudt dat de woningen volgende week gesloopt gaan worden en dat dergelijke kaarten tot wel 30-50 jaar 'vooruit kijken'.

Maar, mede gezien geluiden uit het Stadsdeelbestuur, en vanwege de onrust die in onze wijk onder bewoners is ontstaan lijkt het ons belang er bij uw raad op aan te dringen om onomwonden te verklaren dat er geen sprake is van plannen om deze sociale huurwoningen voor gewone Amsterdammers te gaan vervangen door nieuwbouw en dat het aanmerken van deze bewoonde woningen als strategische (nieuwbouw) ruimte onjuist is zolang de woningen nog goed zijn.

Hoogachtend,

Buurtbeheer Amsteldorp/Wetbuurt
en
Bewonerscommissie Rochdale Amsteldorp