Bomen


Eind 2010 zijn langs de Gooiseweg enige grote oude bomen gekapt
.
Dit was noodzakelijk doordat ze ziek waren en, gezien hun ouderdom van meer dan 60 jaar, gevaarlijk werden bij storm.

Buurtbeheer heeft er al vijf jaar geleden op gewezen dat op den duur de oude monumentale bomen langs de Gooiseweg gekapt zouden moeten worden en heeft toen ook het Stadsdeel verzocht daarop vooruitlopend alvast nieuwe bomen te planten zodat die de tijd zouden krijgen te groeien voordat de mooie oude bomen zouden verdwijnen.
Dit is, na het nodige aandringen, uiteindelijk gelukkig ook gebeurd.
We hopen natuurlijk dat de overige bomen nog vele jaren zullen meegaan.
Ondertussen zijn ook op de plaatsen waar nu bomen zijn gekapt nieuwe bomen geplant.

Meerdere malen heeft Buurtbeheer bij het Stadsdeel gemeld dat sommige bomen bij de Weesperzijdedijk gevaarlijk waren wegens grote afbrekende takken. Kort geleden is nu na onderzoek besloten in ieder geval één van de bomen van zijn takken te ontdoen. Jammer, maar beter dan dat er ongelukken gebeuren met de kinderen die ter plaatse vaak spelen.