De maandelijkse bijeenkomsten van Buurtbeheer zijn sinds corona stopgezet


fotoamsteldorp

Buurtbeheer Amsteldorp

Welkom op onze site


fotoamsteldorp

Amsteldorp ligt in de Watergraafsmeer en bestaat uit:

Tuindorp Amstelstation (rood)
en
De Wet Buurt (groen)

Actueel:

Update over de herinrichting De Wetbuurt:

Inmiddels is in samenspraak met de bewoners een nieuw plan ontwikkeld waarbij aan de wensen van de bewoners grotendeels tegemoet gekomen is.

Buurtbeheer juicht het toe dat bewoners kans hebben gezien om een ondoordacht en buiten hen om bedacht project tegen te houden en een beter plan af te dwingen en dat het stadsdeel heeft ingezien dat bij dergelijke ingrepen in ons dorp overleg met de bewoners essentieel is.


Achtergrond:

Vertegenwoordigers van het Buurtcomité Inspraak Amsteldorp en Vereniging Buurtbeheer hebben 8 september een vergadering gehad met Rick Vermin, bestuurder van Stadsdeel Oost, een bestuursadviseur en iemand van het projectbureau van de gemeente. Men is positief over de richting die is ingezet en de afspraken die zijn gemaakt.
Hoofdlijn:
1. Gemeente staat open voor het breder kijken dan alleen 'de normen' zoals die gezien werden tot nu toe.
2. Er zal een kort, maar intensief traject ingezet worden met (een aantal) bewoners en de gemeente, gericht op samen ontwerpopties verkennen op basis van de behoeften van bewoners.
3. Bewoners zullen verder betrokken worden met 2 bijeenkomsten en waarschijnlijk een formele enquête vanuit gemeente.
4. De inloopavond van 12 september zal veranderd worden naar een daadwerkelijke bijeenkomst om zorgen en behoeften van bewoners in kaart te brengen. Daarover ontvangt de hele buurt een brief.

 

Voor meer informatie: klik op de links hieronder

Eerste succes van bewonersacties tegen herinrichting: werkzaamheden eventjes uitgesteld

Herinrichting Von Liebigweg
Onder het mom van onderhoud worden straten in Amsteldorp ingrijpend heringericht

Link naar bewoners-enquête over herinrichting straten Amsteldorp
VUL DE ENQUETE IN

Nieuwsbrief augustus 2022

Eerder:

Nieuwsbrief februari 2021

Link naar petitie tegen sloop in Amsteldorp

Over de plannen van Ymere hebben we al in april 2020 een Buurtbrief verspreid.

Brief van Buurtbeheer aan B&W over plan Ymere

Raadsadres van Buurtbeheer en bewonerscommissie Rochdale

Bouwen in Amstelkwartier en Kop Weespertrekvaart

April 2016: Onze zienswijze voor Kop Weespertrekvaartbloemenbloemenbloemen


Ontwikkelingen rond Amstelstationgebied

Inspraak over veranderingen Amstelstationplannen


Jo Blokziel onderscheiden voor haar vrijwilligerswerk in Buurtbeheer

Onderwerpen waar Buurtbeheer zich mee bezig houdt:
* Kwaliteit van de woonomgeving
*Veiligheid
* Ontwikkeling van de omgeving van het Amstelstation en Kop Weespertrekvaart
* Verkeersveiligheid
* Het ontbreken van activiteiten voor kinderen en jongeren

* Plannen bebouwing Gooise Weg
*De toekomst van bewonersinbreng in het Stadsdeel Oost

Lees hier meer over Buurtbeheer

Zie ook onze Buurtbrieven en het Archief
fotoamsteldorp

Straten in Amsteldorp