Ontwikkelingen rond Von Liebigweg:

Augustus 2022 :
Onderhoud blijkt herinrichting

Begin juli kregen bewoners rond de Von Liebigweg een brief dat er later dit jaar geplande werkzaamheden aan hun straat volgen. De bedoeling is dat deze werkzaamheden 22 augustus gaan starten.
Maar ondertussen is gebleken dat de gemeente en het stadsdeel onder het mom van onderhoud de Von Liebigweg en de Weesperzijde volledig herinrichten. Die herinrichting is gebaseerd op een verkeerscirculatieplan dat in 2020 in opdracht van de gemeente gemaakt is door een 'deskundig' bedrijf en dat grote ingrepen bevat voor Amsteldorp. 

 Herinrichting en verkeerscirculatieplan

Dit plan, dat door gemeente en stadsdeel zoveel mogelijk geheim is gehouden, heeft grote gevolgen voor heel Amsteldorp.
Plaatselijk worden alle bomen gekapt, meerdere straten worden eenrichtings-verkeer, er worden drempels verlegd en parkeerverboden ingevoerd.
De parkeerdruk in het dorp wordt zo ook verhoogd van 59% bezetting tot meer dan 80 % ! Alleen al op de Von Liebigweg worden 77 parkeerplaatsen opgeheven!
Dit alles zou nodig zijn voor de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer.
Waar het op neerkomt is dat de rijbaan voor auto's in de straten in het dorp breder gemaakt moet worden zodat twee auto's elkaar kunnen passeren. Waar dat niet kan moet de straat eenrichtingsverkeer worden of moet parkeren verboden worden zodat er meer rijruimte ontstaat voor het autoverkeer.
Dat er geen enkel probleem is met de doorstroming in ons autoluwe dorp en dat de meeste bewoners juist blij zijn dat auto's door de beperkte ruimte gedwongen zijn langzaam en voorzichtig te rijden vindt het stadsdeel niet van belang. 

Protest 

 Dat na de Von Liebigweg ook veel andere straten volgens het verkeerscirculatieplan aan de beurt kunnen komen voor zogenaamd 'onderhoud' wordt verzwegen. Ook leiden de plannen niet tot meer ruimte voor groen en voetgangers zoals wordt beweerd, maar juist tot het omgekeerde: er moeten bomen sneuvelen - de kapvergunnmingen zijn al aangevraagd en verleend - en er ontstaat meer ruimte voor autoverkeer waardoor auto's harder zullen gaan rijden. Het weghalen van bijna 30% van de parkeerplaatsen leidt alleen maar tot extra rondrijden van zoekverkeer. Ook stuurt het stadsdeel het schoolverkeer van de Frankendaelschool voortaan via de Weesperzijde. Het ergste is dat de verkeersveiligheid bij de school er zelfs nog op achteruit gaat.
Meer dan 140 bewoners uit de Wetbuurt hebben intussen bij het Stadsdeel geprotesteerd tegen deze plannen, die buiten de bewoners om en zonder inspraak tot stand zijn gekomen. De plannen zijn ook slecht voorbereid. Bovendien zullen deze werkzaamheden aan de Von Liebigweg en Weesperzijde gevolgen voor de hele wijk opleveren. Waar er eerder nooit problemen met doorstroming waren, zullen die nu wel ontstaan. Volgens het stadsdeel is inspraak niet nodig omdat het hier slechts gaat om onderhoud en het toepassen van bestaande richtlijnen. Maar dat zijn richtlijnen die opgesteld zijn voor wijken met doorgaand autoverkeer en het is de grootst mogelijke onzin die te willen toepassen in het autoluwe Amsteldorp.
Ook Buurtbeheer heeft bij het stadsdeel geprotesteerd (klik hier om onze brief aan het Stadsdeel te zien) en heeft verzocht de werkzaamheden uit te stellen. Het stadsdeel weigert dat tot nu toe te doen. Buurtbeheer en boze bewoners beraden zich op procedures om de uitvoering tegen te houden op grond van de slordige voorbereiding en het ontbreken van bewonersinspraak. Het buurtcomite Weesperzijde eo. neemt het initiatief voor actie. Buurtbeheer ondersteunt en faciliteert dit.
Wij verzoeken alle bewoners zo spoedig mogelijk de enquête over de aangekondigde werkzaamheden in te vullen (online) en in te schrijven op de buurtapp tegen werkzaamheden.

U kunt de enquête invullen via deze link: https://forms.gle/WCfT3dUnpNQDvBbT9

In onze Nieuwsbrief augustus 2022 vindt u alle contactgegevens van de bewonersgroep.

Later zal er volgens de groep nog een on line petitie volgen.