Bewonersactie leidt tot voorlopig uitstel werkzaamheden

Op 22 augustus om 7 uur 'smorgens hebben bewoners die inspraak eisen over de herinrichting van de straten in Amsteldorp de noodsirene laten horen om tegen de aanvang van de werkzaamheden te protesteren.
D
e gemeentewerkers die wilden beginnen met de werkzaamheden werden door bewoners verwelkomd met koffie en roze koeken en met pamfletten met uitleg over het ontbreken van inspraak voor de plannen.

Buurtcomité BIA eist betekenisvolle inspraak voor de herinrichting.
Het stadsdeelbestuur maakte later in de ochtend bekend de werkzaamheden te hebben opgeschort hangende overleg.
Het BIA ziet hierin een goede eerste stap.

De verkeersarme wijk Amsteldorp heeft uit eigen keuze al tientallen jaren het rustige karakter van een woonerf.
De huidige plannen voorzien in inrichting als standaard ‘buurtstraten’ met 'doorstroming' voor auto's en vormen zo een forse achteruitgang, ten koste van het rustige en groene karakter.
Het BIA eist dat voor aanvang van de herinrichting betekenisvolle inspraak plaats heeft voor de hele De Wetbuurt, waarbij de rechten op burgerparticipatie geëerbiedigd worden.
In de afgelopen week had het Buurtcomité Inspraak Amsteldorp (BIA) zich opnieuw gericht tot het stadsdeelbestuur en de stadsdeelcommissie met de eis van uitstel van de werkzaamheden. Daarbij is onder meer aandacht gevraagd voor het niet volgen van de eigen regels en afspraken door het stadsdeel. Een woordvoerder van stadsdeel Oost liet eerder weten dat er “weinig tot geen sprake van keuzevrijheid of ruimte [is] om extra wensen vanuit de buurt mee te nemen”. Echter, vanuit de stadsdeelcommissie is voor de eis van het BIA brede steun uitgesproken en is eveneens verzocht om de werkzaamheden op te schorten.

De opschorting geldt nu slechts tot 1 september.
Bewoners blijven actie voeren tot ze inspraak krijgen bij de plannen van herinrichting die alleen maar tot meer ruimte voor het autoverkeer leiden en waarbij zoveel parkeerplaatsen verwijnen dat er veel extra zoekverkeer gaat ontstaan.

De bewoners hebben een enquête opgezet waarmee alle Amsteldorpers hun mening kunnen geven.

U kunt de enquête invullen via deze link: https://forms.gle/WCfT3dUnpNQDvBbT9

In onze Nieuwsbrief augustus 2022 vindt u alle contactgegevens van de bewonersgroep.

  buurtactie
Gemeentewerkers dekken de borden af die de werkzaamheden aankondigen

  buurtactie
buurtbewoners voeren actie tegen begin herinrichting zonder inspraak

  buurtactie
Gemeentewerkers krijgen koffie en roze koeken van actievoerende buurtbewoners