fotoamsteldorp

Buurtbeheer Amsteldorp/de Wetbuurt

Welkom op onze site


Bouwen in Amstelkwartier en Kop Weespertrekvaart


April 2016: Onze zienswijze voor Kop Weespertrekvaartbloemenbloemenbloemen


Ontwikkelingen rond Amstelstationgebied

Inspraak over veranderingen Amstelstationplannen


Jo Blokziel onderscheiden voor haar vrijwilligerswerk in Buurtbeheer


De Buurtbeheergroep Amsteldorp/de Wetbuurt vergadert iedere eerste dinsdag van de maand om 20.00 uur in Het Hoekhuis, Fizeaustraat 3, behalve in de zomervakanties.
Iedereen uit Amsteldorp en de Wetbuurt is welkom.

Vanf juni zijn de bijeenkomsten van Buurtbeheer op de eerste dinsdag van de maand voorlopig opgeschort.
Vragen of meldingen uit de buurt kunt u naar ons mailen: buurtbeheer@amsteldorp-wetbuurt.nl.
Als er belangrijke informatie is, verspreiden we die via onze website.


Onderwerpen waar Buurtbeheer zich mee bezig houdt:
* Kwaliteit van de woonomgeving
*Veiligheid
* Ontwikkeling van de omgeving van het Amstelstation en Kop Weespertrekvaart
* Verkeersveiligheid
* Het ontbreken van activiteiten voor kinderen en jongeren

* Plannen bebouwing Gooise Weg
*De toekomst van bewonersinbreng in het Stadsdeel Oost

Lees hier meer over Buurtbeheer

Zie ook onze Buurtbrieven en het Archief

 

 


fotoamsteldorp